KinderCentrumAlmere (KCA) biedt opvang waar kinderen kunnen spelen, leren en vrienden maken.
Het kindercentrum is een aanvulling op de gezinsopvoeding en schept voor ouders mogelijkheden om werk en kinderen te combineren.


Kwaliteit loopt als een rode draad door ons bedrijf. Het regelmatig meten van de ouderwensen en –verwachtingen, maar ook het met elkaar delen van de uitkomsten en het vaststellen en uitvoeren van verbeterplannen maken hiervan deel uit.

Pedagogisch kader

Bij de opvang van kinderen volgen wij het zogenaamde “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar”. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en laat veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling. Bijzondere aandacht besteden we aan hoe onze leidsters jonge en oudere kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling. In ons centrum worden de leidsters gecoacht door een pedagoog. Onze leidsters zijn pedagogisch bekwaamd.

Pedagogische beleidsplannen
Visiedocument mentorschap

Principes & Kenmerken

Een aantal principes en kenmerken zijn richtinggevend voor het pedagogisch kader van ons kindercentrum. De principes beschrijven we uitvoerig in onze pedagogische beleidsplannnen die u bij aanmelding krijgt uitgereikt.

Lichamelijke en emotionele veiligheid en welbevinden

Samenwerking met ouders

Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving

Respect voor diversiteit

Actief leren en totale betrokkenheid

Spelend leren

Eigen tempo en op eigen wijze

Lees meer

Ons kindercentrum als lerende organisatie

Ons kindercentrum is vakkundig en streeft ernaar vakkundig te blijven. Zij is bewust gericht op het continu verbeteren van haar kinderopvang. De leiding en leidsters coachen elkaar onderling en worden daarnaast gecoacht door een pedagoog. Het KCA is officieel aangemerkt als ‘leerbedrijf’ waar wij 'leidsters en pedagogen in opleiding' een leerplek bieden en hen daarin begeleiden. Ons centrum sluit zich aan bij andere ‘ketenpartners’ door zitting te nemen in diverse overlegfora en kenniskringen.

De binnen- en buitenruimtes

Ons kindercentrum biedt binnenruimtes waarin kinderen elkaar kunnen ontmoeten in de speelhal, de slaapruimtes en de groepsruimtes. In de buitenruimtes kunnen ze elkaar ontmoeten in de verstophoek, de dierenhoek, de zandbak, op de speeltoestellen en onder de hooiberg. Het materiaal dat KCA gebruikt is veilig, interessant, van goede kwaliteit, afwisselend en geschikt voor alleen en samenspel.

Pedagogisch geschoolde medewerkers

Hieronder vind u de functieprofielen en competenties van onze pedagogisch geschoolde medewerkers.

In ons pedagogisch beleidsplan is opgenomen dat wij een door Calibris erkend leerbedrijf zijn en vanuit die kwalificatie beroepspraktijkvormingplaatsen bieden aan BOL- en BBL-studenten. Meer informatie hierover kunt u vinden op de bladzijden 28 en 47 van ons pedagogisch beleidsplan. Klik hier voor onze pedagogisch beleidsplannen.

Functieprofiel

Competenties

Voeding & Verzorging

Gezond en lekker eten en drinken gaan prima samen! De broodmaaltijden en warme maaltijden bereiden we zelf voor. We besteden bijzondere aandacht aan voldoende vitamines, goede vetten, eiwitrijk eten, volkoren producten, vers fruit en verse groente.

Lees meer

Verantwoorlijkheid, toezicht en handhaving

GGD Inspectie
KinderCentrumAlmere is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente Almere voor het toezicht hierop. De inspectie wordt uitgevoerd door een GGD-inspecteur. Van deze inspectie stelt hij een inspectierapport op. De rapporten liggen ter inzage op ons kindercentrum en deze website.

Lees meer

Inspectierapporten

Klachtenreglement

Wij vinden het belangrijk dat ouders tevreden zijn over de opvang van hun kinderen. Ons jaarplan is ingericht conform het INKmanagementmodel. INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Klanttevredenheid maakt hiervan deel uit.

Klachtenreglement

Certificaat Geschillencommissie 2019

Certificaat Geschillencommissie 2018

Certificaat Geschillencommissie 2017

Certificaat Geschillencommissie 2016

Klachtenverslag 2015