Kinderdagverblijf, kortweg KDV, De Zeeraket is gevestigd aan de Muiderzandweg 6 (Almere Muiderduin) in Almere Poort.

Algemeen

In Almere-Muiderduin (onderdeel van Almere Poort) is onze nieuwe locatie KindCentrum De Zeeraket geopend. In een boomrijk gebied is prachtig kinderdagverblijf (kdv) en buitenschoolse opvang (bso) ontstaan op een duurzaam gebouwde locatie. Daar vinden ouders kwalitatieve en professionele opvang voor hun kind(eren) van 0-13 jaar met persoonlijke aandacht voor ieder kind in een huiselijke sfeer. Opvang zoals men dat van KinderCentrumAlmere gewend is (zie ook onze visie en kwaliteit).

Het gebouw

Samen met de basisschool en de sportzaal vormen de gebouwen een fraaie compositie, opgaand in de omgeving. Het KindCentrum is duurzaam gebouwd met veel natuurlijke materialen. Daarnaast is het een ‘fris’ gebouw. Dit betekent een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu voor wat betreft luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

De inrichting

De jongste kinderen (0-2 jaar) komen op de benedenverdieping en de oudere kinderen (2-4 jaar) krijgen mooie ruimtes op de eerste verdieping. Daar zal ook de bso voor de 4-5 jarigen zijn. Voor de inrichting hebben we gekozen voor mooie materialen in natuurlijke kleuren, passend bij de bosrijke strandomgeving. Buiten is een omheinde speelruimte, waar de kinderen kunnen genieten van verschillende speeltoestellen en het ook prima is om lekker met modder te spelen of in plassen te springen. Ook de tuin wordt ingericht met natuurlijke materialen.

Kinderdagverblijf

We bieden opvang in de volgende groepen:

Babygroepen (0-2 jaar):

 • De Tuimelaars
 • De Inktvissen
 • De Zeepaardjes

Peutergroepen (2-4 jaar):

 • De Zeesterren
 • De Schildpadden
 • De Maanvissen

In iedere groep kunnen 14 kinderen worden geplaatst, met uitzondering van De Tuimelaars waar maximaal 12 kinderen komen.

Buitenschoolse opvang

KCA biedt veel op het gebied van buitenschoolse opvang. Omdat de overstap van het kdv naar de bso soms spannend kan zijn, is er voor de 4- en 5-jarigen de mogelijkheid om in hetzelfde gebouw naar de bso te gaan, bij de groep ‘De Zwaardvissen’ (maximaal 20 kinderen).
Verder wordt (kleuter)sport geboden in de nabijgelegen sportzaal. Zijn de kinderen al wat ouder, dan valt er nog meer te beleven in Duin. Zij kunnen in dezelfde wijk naar de sport bso 6+ of bijvoorbeeld de kook bso.
Verder is er ook een outdoor bso in ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over ons huidige aanbod in Poort en Duin.

Samenwerking met basisschool De Zeeraket

Op hetzelfde terrein wordt basisschool De Zeeraket gebouwd. De samenwerking met deze school blijft ongewijzigd. U vindt het terug in de werkwijze, zoals de gezamenlijke opening en sluiting van themaweken. Daarnaast handelt het KindCentrum ook volgens het gedachtegoed van Stephan Covey (zie ook www.dezeeraket.asg-almere.nl). Tevens verzorgt KCA de tussenschoolse opvang- Daar bieden we de kinderen in hun pauze verschillende spellen en/of spelmaterialen aan.

Pedagogisch kader

Voor kinderen van het KDV volgen wij het zogenaamde ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling.

Bijzondere aandacht besteden we aan opleiding, training en begeleiding van de pedagogisch werkers. Alle pedagogisch werkers zijn in het bezit van een VVE-certificaat of in opleiding daarvoor. Een substantieel deel is HBO-opgeleid en observeren en coachen periodiek hun collega’s. Op deze manier kunnen we intern de kwaliteit bewaken en deskundig vormgeven in de doorgaande leerlijn.

Pedagogisch beleidsplan KDV De Zeeraket

Tarieven en openingstijden

Kinderen van 0 - 4 jaar
Tarief: € 8,75 per uur.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze kinderopvang dan bieden wij u de mogelijkheid tot het afnemen van dagen van 11 uur (7:00 – 18:00 uur of 08:00 – 19:00 uur). U kunt uw kind(eren) brengen tussen 7:00 en 9:00 uur en ophalen tussen 17:00 – 19:00 uur.

Kinderdagverblijf De Zeeraket is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. Op onze nieuwe locatie is opvang vanaf 06.30 uur mogelijk. De dagopvang is inclusief:

 • Lunch
 • Verse warme maaltijd
 • Vers fruit- en groente hapje
 • Gezonde tussendoortjes
 • Luiers en doekjes

De ouders brengen zelf zuigelingenvoeding mee.

Tarieven KDV 2021

Contact