Lekker bewegen onder professionele begeleiding voor kinderen van 4-6 jaar!

Algemeen

KCA heeft met de BSO Kleutersport / -spel en -dance tot doel kinderen onder professionele begeleiding te laten bewegen en een basis te leggen voor een verdere sportieve ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is dat kinderen meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing krijgen en zelfstandiger worden; ‘lekker in hun vel zitten’.

Uitgangspunt is dat kinderen bewegen leuk vinden of leuk gaan vinden. Hierin ligt direct de uitdaging van de begeleiders en ouders. Kinderen die bewegen leuk vinden worden makkelijker gestimuleerd tot recreatieve sport dan kinderen die het minder leuk vinden. KCA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de leerlijn, leerstappen, begeleiders en speelomgeving.

De speelomgeving is daarom ook een ‘sterke speelomgeving’, en dat is de sportzaal van De Europaschool. De begeleiders zijn academisch opgeleide sportdocenten (ALO). Het programma is uitdagend en afgestemd op hun leeftijd (zie pedagogisch beleidsplan).

Ook kleutersport wordt dagelijks georganiseerd in een sportzaal waar voldoende uitdaging op sportief gebied geboden kan worden.

Dagritme Kleutersport BSO

Pedagogisch beleidsplan Kleutersport BSO

Tarieven BSO 2021

Adres & route

Begeleiding

De begeleider is een bekwame sportdocent. Hij of zij coördineert de sportactiviteiten en wordt ondersteund door een pedagogisch medewerker en eventueel een stagiaire.

Benodigdheden: sportschoenen voor zaal (geen zwarte zool), sokken, sportbroek, sportshirt.

Aangeboden op: alle dagen van de week